หน้า Spin Content แบบง่าย

 

 

แสดงผลในรูป html

เรารักเธอ

วิธีการใช้ spin content

ใส่บทความที่ต้องการ สปิน ในช่องด้านบน ตัวอย่างเช่น {ผม|ฉัน}รัก{เธอ|คุณ}

กดปุ่ม "สปินบทความ"

ได้ผล ในช่องด้านล่าง

หมายเหตุ :

กดปุ่ม "สปินบทความ" ได้เรื่อย

แก้ไขต้นแบบบทความได้

สามารถใส่ สปินซ้อนสปินได้ เช่น "<h2 style="{color:{red|blue|green}; |}font-size:{24|28}px;">{{ฉัน|ผม}|เรา}รัก{คุณ|เธอ}</h2>"

 

 

กลับหน้าหลัก